Share funtion đọc thời gian như Facebook

Thảo luận trong 'Coding' đăng bởi loveall123, 10/08/2016 00:15.

 • Bạn nào có code hay hơn đường chém em nhé. Em cũng góp phong trào cho diễn đàn thôi.

   

  Phần funtion

  function nv_time_format( $time )
  {
    global $lang_module;
    $output = '';
  
    $at_time = NV_CURRENTTIME - $time;
    if( $at_time > 31536000 ) //nam truoc
    {
      $output = floor( $at_time/31536000 ) . " " . $lang_module['yearago'];
    }
    elseif( $at_time > 2592000 ) //thang truoc
    {
      $output = floor( $at_time/2592000 ) . " " . $lang_module['monthsago'];
    }
    elseif( $at_time > 86400 )
    {
      $output = floor( $at_time/86400 ) . " " . $lang_module['daysago'];
    }
    elseif( $at_time > 3600 )
    {
      $output = floor( $at_time/3600 ) . " " . $lang_module['housago'];
    }
    elseif( $at_time > 60 )
    {
      $output = floor( $at_time/60 ) . " " . $lang_module['minago'];
    }
    elseif( $at_time > 0 )
    {
      $output = $lang_module['attime'];
    }
    return $output;
  }

  Thêm ngôn ngữ:

   

  $lang_module['yearago'] = 'năm trước';
  $lang_module['monthsago'] = 'tháng trước';
  $lang_module['daysago'] = 'ngày trước';
  $lang_module['housago'] = 'giờ trước';
  $lang_module['minago'] = 'phút trước';
  $lang_module['attime'] = 'Vừa xong';

  Sử dụng:

  $time = nv_time_format( $thoigiandangbai ); //1470675600
  
  echo( $time ); //1 ngay truoc

  Để tránh trường hợp lỗi font, các bạn lười gõ lại, mình gửi kèm theo file php bên dưới

   

  Tệp đính kèm:

  anpy.ceo thích điều này.
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Góp vui

  function humanTiming($time)
  {
    global $lang_module;
    $time = time() - $time; // to get the time since that moment
    $time = ($time < 1) ? 1 : $time;
    $tokens = array(
      31536000 => $lang_module['year'],
      2592000 => $lang_module['month'],
      604800 => $lang_module['week'],
      86400 => $lang_module['day'],
      3600 => $lang_module['hour'],
      60 => $lang_module['minute'],
      1 => $lang_module['second']
    );
    foreach ($tokens as $unit => $text) {
      if ($time < $unit)
        continue;
      $numberOfUnits = floor($time / $unit);
      return $numberOfUnits . ' ' . $text;
    }
  }

   

  Lang:

  $lang_module['year'] = 'năm trước';
  $lang_module['month'] = 'tháng trước';
  $lang_module['week'] = 'tuần trước';
  $lang_module['day'] = 'ngày trước';
  $lang_module['hour'] = 'giờ trước';
  $lang_module['minute'] = 'phút trước';
  $lang_module['second'] = 'giây trước';

  Cách dùng tương tự trên thôi

  $array_row_i['publtime'] = humanTiming($array_row_i['publtime']);

   

   
  anpy.ceo thích điều này.
 • sochibearlyday

  sochibearlyday sochibearlydayXG sochibearlydayXG

   

  mình chèn vào đâu để hiện thị bác 

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Cái function thì có thể đưa vào global.functions.php để dùng chung trong 1 module.

  Còn Lang thì chắc chắn là vi.php ( hoặc en.php ).

  Còn dùng thì đưa vào theme.php của file để xử lý trước khi xuất ra giao diện.

   
  anpy.ceo thích điều này.

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây