[Hỏi] Wensite không đọc được bài biết

Thảo luận trong 'Các Vấn Đề Chung' đăng bởi ductrung, 16/08/2016 09:19.

 • mọi khi thì đọc bình thường không hiểu sao hôm nay mở lên click vô để xem bài viết thì báo không xem đc trong khi vô mấy cái khác thì ok, admin cũng ok

   

  Trang localhost hiện không hoạt động

  localhost hiện không thể xử lý yêu cầu này.

  HTTP ERROR 500

   

  anh chị em ai biết lỗi này giúp với ah

   
 • đã sửa xong, do cái block top_new

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Vậy do block của mình ah ?

  Top news thì là cái tinh chạy ngang.

   
 • violet test thu cho minh cai block nay nhe

   
 • trong file dinh kem nhe

   
 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <block>
    <info>
      <name>Config Company Info</name>
      <author>VinaDes.,Jsc</author>
      <website>http://vinades.vn</website>
      <description></description>
    </info>
    <config>
      <hotro_number>Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam </hotro_number>
      <hotro_name>VINADES.,JSC</hotro_name>
      <hotro_phone></company_regcode><hotro_phone>
      <hotro_mail></company_regplace><hotro_mail>  
    </config>
  	<datafunction>nv_block_hotro_config</datafunction>
    <submitfunction>nv_block_hotro_submit</submitfunction>
  </block>
  <?php
  if (! defined('NV_MAINFILE')) {
    die('Stop!!!');
  }
  if (! nv_function_exists('nv_block_hotro')) 
  { 	
  
  	function nv_block_hotro_config($module,$data_block,$lang_block){
  		$html='';
  		$html .= '<tr>';
      $html .= '<td><span>so nv</span></td>';
      $html .= '<td><input type="text" class="form-control" name="config_hotro_number" value="' . $data_block['hotro_number'] . '"></td>';
      $html .= '</tr>';
  		return $html;
  	}
  
  	function nv_block_hotro_submit(){
  		global $nv_Request;
  		$return = array();	
      $return['error'] = array();
  		$return['config']['hotro_number'] = $nv_Request->get_title('config_hotro_number', 'post');		
  		return $return;
  	}
  	function nv_block_hotro($block_config){	
  
  		global $global_config, $lang_block;
  
      if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/blocks/global.block_hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['module_theme'];
      } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['site_theme'] . '/blocks/global.block_hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['site_theme'];
      } else {
        $block_theme = 'default';
      }
  
      $xtpl = new XTemplate('global.block_hotro.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/giongcaytrong/blocks/');
      $xtpl->assign('LANG', $lang_block);
      $xtpl->assign('NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL);
      $xtpl->assign('DATA', $block_config);	
  		}
  		$xtpl->parse('main');
  		return $xtpl->text('main');
  }
  if (defined('NV_SYSTEM')) {
    $content = nv_block_hotro($block_config);
  }
  

   

   
 • đúng rồi đó bạn

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Vậy hoy xoá đi =]]

   
 • đã ok

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

   

  File INI của bạn sai quá trời sai. 
  Mình gửi file của mình lên. Bạn đối chiếu nhé.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <block>
    <info>
      <name>Config Company Info</name>
      <author>VinaDes.,Jsc</author>
      <website>http://vinades.vn</website>
      <description></description>
    </info>
    <config>
      <hotro_number>2</hotro_number>
      <hotro_name>1</hotro_name>
      <hotro_phone>3</hotro_phone>
      <hotro_mail>4</hotro_mail>  
    </config>
  	<datafunction>nv_block_hotro_config</datafunction>
    <submitfunction>nv_block_hotro_submit</submitfunction>
  </block>

  Với PHP thì chỗ tên theme nên viết lại đoạn gọi file TPL.

   

      if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/blocks/global.block_hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['module_theme'];
      } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['site_theme'] . '/blocks/global.block_hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['site_theme'];
      } else {
        $block_theme = 'default';
      }
  
      $xtpl = new XTemplate('global.block_hotro.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/giongcaytrong/blocks/');
  

  Chỗ gọi file từ /themes/giongcaytrong/ thì điền vào đó thành biến $block_theme vào.

   

      $xtpl = new XTemplate('global.block_hotro.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/blocks/');
  

   

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây