[Hỏi] Module Cán bộ đoàn

Thảo luận trong 'Modules' đăng bởi ductrung, 01/08/2016 21:49.

 • Zelenalsn

  Zelenalsn ZelenafoxOC ZelenacbrOC

   

  Mình dùng module cán bộ đoàn ở đây : https://github.com/webvangvn/tms_module_cbdoan    của bác Tứ share nhưng có cái lỗi là chỗ ngày vào đoàn, vào đảng nó không cho click chuột vô để điền mà nó lấy giá trị ngày tháng mặc định của máy tính, chứ không chỉnh sửa đc, nhờ anh e sửa giúp

   
 • Bác nhầm em với bác Hoàng rồi nhé :D

   
  ductrung thích điều này.
 • Zelenalsn

  Zelenalsn ZelenafoxOC ZelenacbrOC

  hehe, không sao bác Tứ hè, coi sao lỗi này sửa giúp anh em với

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Module này fix hơi bị phê ...

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

   

  Sửa sơ cho bạn dùng thôi nhé.

  Tải về cài tự động đè lên là được.

  Module khá dễ thương, có thời gian thì fix cho chuẩn lại sau chứ .. hơi cực.

  // Nhớ xoá cache hệ thống và trình duyệt nhé.

   

  Tệp đính kèm:

  Lần sửa cuối bởi bạn: 02/08/2016 10:47
  ductrung thích điều này.
 • Zelenalsn

  Zelenalsn ZelenafoxOC ZelenacbrOC

 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

   

  Sao không "lai" =_+

   
 • Zelenalsn

  Zelenalsn ZelenafoxOC ZelenacbrOC

 • Ai bị lỗi trắng trang khi thêm cán bộ đoàn thì sửa:

    $cbdoan['ten'] = $nv_Request->get_string ('ten', 'post','');
    $cbdoan['ngsinh'] = $nv_Request->get_string ('ngsinh', 'post',0);
    $cbdoan['gt'] = $nv_Request->get_int ('gt', 'post', 1); 
    $cbdoan['avt'] = $nv_Request->get_string ('avt', 'post','');
    $cbdoan['nvdoan'] = $nv_Request->get_string ('nvdoan', 'post',0);  
    $cbdoan['dang'] = $nv_Request->get_int ('dang', 'post',0);
    $cbdoan['nvdang'] = $nv_Request->get_string ('nvdang', 'post',0);  
    $cbdoan['que'] = $nv_Request->get_string ('que', 'post','');
    $cbdoan['diachi'] = $nv_Request->get_string ('diachi', 'post','');
    $cbdoan['madvi'] = $nv_Request->get_int ('madvi', 'post',0);
    $cbdoan['macvu1'] = $nv_Request->get_int ('macvu1', 'post',0);
    $cbdoan['macvu2'] = $nv_Request->get_int ('macvu2', 'post',0);
    $cbdoan['macvu3'] = $nv_Request->get_int ('macvu3', 'post',0);
    $cbdoan['email'] = $nv_Request->get_string ('email', 'post','');
    $cbdoan['yahoo'] = $nv_Request->get_string ('yahoo', 'post','');
    $cbdoan['skype'] = $nv_Request->get_string ('skype', 'post','');
    $cbdoan['phone'] = $nv_Request->get_string ('phone', 'post','');
    $cbdoan['web'] = $nv_Request->get_string ('web', 'post','');
    $bodytext = $nv_Request->get_string( 'tt', 'post','' );

  thay bằng:

    $cbdoan['ten'] = $nv_Request->get_string ('ten', 'post','');
    $cbdoan['ngsinh'] = $nv_Request->get_string ('ngsinh', 'post','');
    $cbdoan['gt'] = $nv_Request->get_int ('gt', 'post', 1); 
    $cbdoan['avt'] = $nv_Request->get_string ('avt', 'post','');
    $cbdoan['nvdoan'] = $nv_Request->get_string ('nvdoan', 'post','');  
    $cbdoan['dang'] = $nv_Request->get_int ('dang', 'post',0);
    $cbdoan['nvdang'] = $nv_Request->get_string ('nvdang', 'post','');  
    $cbdoan['que'] = $nv_Request->get_string ('que', 'post','');
    $cbdoan['diachi'] = $nv_Request->get_string ('diachi', 'post','');
    $cbdoan['madvi'] = $nv_Request->get_int ('madvi', 'post',0);
    $cbdoan['macvu1'] = $nv_Request->get_int ('macvu1', 'post',0);
    $cbdoan['macvu2'] = $nv_Request->get_int ('macvu2', 'post',0);
    $cbdoan['macvu3'] = $nv_Request->get_int ('macvu3', 'post',0);
    $cbdoan['email'] = $nv_Request->get_string ('email', 'post','');
    $cbdoan['yahoo'] = $nv_Request->get_string ('yahoo', 'post','');
    $cbdoan['skype'] = $nv_Request->get_string ('skype', 'post','');
    $cbdoan['phone'] = $nv_Request->get_string ('phone', 'post','');
    $cbdoan['web'] = $nv_Request->get_string ('web', 'post','');
    $bodytext = $nv_Request->get_string( 'tt', 'post','' );

   

   
 • Module hay nhưng không có chức năng sửa cán bộ đoàn  khi nhập sai hay xuất danh sách cán bộ đoàn nhỉ. update từ file ngoài vào nó làm biếng dùng sao ấy.!

   
 • Sorry AE! Module đã có tính năng sửa dữ liệu cán bộ đoàn.

  -----------[?]

  Khi vào sửa dữ liệu một cán bộ nào đó!

  Sao những trường dữ liệu nhập ngày nó không cho là sao không biết!

  + Ngày sinh:

  + Ngày vào đoàn:

  + Ngày vào đảng:

  Nó bị đơ khi vào sửa!

  - Còn lúc nhập thêm thì OK không sao!

   
 • Bạn thử cái này nhé!

   

  bạn vào themes\default\modules\cbdoan\main.tpl sửa tên đơn vị lại cho phù hợp!

   

  Tệp đính kèm:

  phavaphu thích điều này.
 • Cảm ơn bạn!

  Lúc mình thêm/sửa dữ liệu. Ở trường ngày sao click chuột nó không hiện lên cửa sổ để chọn ngày nhỉ

  (bên cái bản cũ thì nó có)

   
 • -------------------

  Khi vào sửa dữ liệu một cán bộ nào đó!

  Sao những trường dữ liệu nhập ngày nó không cho là sao không biết!

  + Ngày sinh:

  + Ngày vào đoàn:

  + Ngày vào đảng:

  Nó bị đơ khi vào sửa!

  - Còn lúc nhập thêm thì OK không sao!

   
 • Sửa file cbdoan_edit.tpl

  - Sửa dòng 220:

  buttonImage : nv_siteroot + "images/calendar.gif",

  thành:

  buttonImage : nv_base_siteurl + "assets/images/calendar.gif",

  - Xóa dòng 190 đến 209:

  	<script type="text/javascript">
  	//<![CDATA[
  	document.getElementById('add_cbdoan').setAttribute("autocomplete", "off");
  	$(function() {
  
  		$("#birthday").datepicker({
  			showOn : "both",
  			dateFormat : "dd/mm/yy",
  			changeMonth : true,
  			changeYear : true,
  			showOtherMonths : true,
  			buttonImage : nv_siteroot + "images/calendar.gif",
  			buttonImageOnly : true,
  			yearRange: "-99:+0"
  		});
  	});
  	//]]>
  </script>

  - Thay dòng 2 đến dòng 11:

  <link type="text/css" href="/js/ui/jquery.ui.core.css" rel="stylesheet" />
  <link type="text/css" href="/js/ui/jquery.ui.theme.css" rel="stylesheet" />
  <link type="text/css" href="/js/ui/jquery.ui.menu.css" rel="stylesheet" />
  <link type="text/css" href="/js/ui/jquery.ui.autocomplete.css" rel="stylesheet" />
  <link type="text/css" href="/js/ui/jquery.ui.datepicker.css" rel="stylesheet" />
  
  <script type="text/javascript" src="/js/ui/jquery.ui.core.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/js/ui/jquery.ui.menu.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/js/ui/jquery.ui.datepicker.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/js/language/jquery.ui.datepicker-{NV_LANG_INTERFACE}.js"></script>

  thành:

  <link type="text/css" href="/{NV_ASSETS_DIR}/js/jquery-ui/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" />
  <script type="text/javascript" src="/{NV_ASSETS_DIR}/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/{NV_ASSETS_DIR}/js/language/jquery.ui.datepicker-{NV_LANG_INTERFACE}.js"></script>

   

   
 • Zelenalsn

  Zelenalsn ZelenafoxOC ZelenacbrOC

  ở module mình thấy lỗi hai chỗ này@!!!

  thứ nhất: khi vào sửa thành viên thì phần Ngày sinh, ngày vào đoàn... (ngày tháng nói chung) là không sửa được, nó không cho sửa

  Thứ 2: Nếu để trống ngày vào Đảng, đoàn thì nó hiển thị mặc định ngày tháng hiện tại của máy tính,

   

  Nhờ anh em giúp sửa lại các lỗi trên

  Còn lỗi thứ 2 thì làm sao để khi ta bỏ trống nó sẽ thông báo (như số điện thoại nhập sai) cho ta biết phải điền vào để hoàn thiện

   

   
 • Với đường link này của bác!

  Tôi cài trong NK4.0.29 nó bị erro 500 khi click chuột vào module trong giao diện quản lý.

   
 • Theo cách hướng dẫn của bác thì edit được OK. Nhưng những trường không nhập thì lại lấy ngày hiện tại của hệ thống!

  Khắc phục được cái này thì coi như OK đó bác!

  Thanks AE ai có đi ngang qua xin khắc phục giúp trước!

   
 • Mình đang test bằng bản đã fix của anhyeuviolet #2041, không thấy vấn đề như bạn miêu tả.

  Bạn tìm đoạn code check lỗi và định dạng ngày vào đảng:

  if( ! empty( $cb_doan['nvdang'] ) )
  		{
  			if( strlen($cb_doan['nvdang']) != 10 )
  			{
  				$error['format_nvdang'] = $lang_module['format_nvdang'];	
  			}
  			else 
  			{
  		    if ( preg_match( "/^([0-9]{1,2})\/([0-9]{1,2})\/([0-9]{4})$/", $cb_doan['nvdang'], $m ) )
  		    {
  		      $cb_doan['nvdang'] = mktime( 0, 0, 0, $m[2], $m[1], $m[3] );
  		    }
  		    else
  		    {
  		      $cb_doan['nvdang'] = 0;
  		    }
  			}
  		}
  		else
  		{
  			$cb_doan['nvdang'] = 0;
  		}

  dòng code

  $cb_doan['nvdang'] = 0;

  gán nvdang=0 nếu sai định dạng hoặc bỏ trống, có thể code của bạn đang là như này:

  $cb_doan['nvdang'] = nv_date("d/m/Y", NV_CURRENTTIME);

   

   
 • Nhờ các bác fix cho cái mục import dữ liệu vào đi.

  Bản 3.4 thì được mà bản này đang lỗi không import được!

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây