Hiện tab chuyên mục trong bài viết

Thảo luận trong 'Các Vấn Đề Chung' đăng bởi phavaphu, 01/08/2016 22:24.

 • Cho hỏi. Mình đang dùng bản NK4.0.29 - Mình muốn hiện tab chuyên mục bên trên bài viết giống như hình thì làm thế nào nhỉ!


  Xin cảm ơn!

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Hiện ở khu vực nào anh ?

   
 • + Mình cho hiện lên ở đầu mỗi bài viết! (trong phần nội dụng bài viết ấy bạn)

  + Mình cho hiện vị trí trong list chuyên mục bài viết đại loại thế này:

  - Xin cảm ơn bạn trước nha! :)

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Xử lý với theme.php (modules/news/)

  Nếu được, nên copy file này sang /themes/default/modules/news/

  Mục đích: Đỡ ảnh hưởng sau này khi nâng cấp code.

   

  Mở theme.php, tìm ( Xem chuyên mục dạng danh sách)

  function viewcat_page_new($array_catpage, $array_cat_other, $generate_page)
  

  Bên dưới nó sẽ có đoạn này:

      $n = 1;
      foreach ($array_row_i['listcatid'] as $listcatid) {
  

  Thêm lên bên trên

  Cập nhật 03/08/2016 => Hiển thị cả ở trang chủ thay vì chỉ chuyên mục.

  		if( !$catid){
  			$array_row_i['cat_link'] = $global_array_cat[$array_row_i['catid']]['link'];
  			$array_row_i['cat_title'] = $global_array_cat[$array_row_i['catid']]['title'];
  		}else{
  			$array_row_i['cat_link'] = $global_array_cat[$catid]['link'];
  			$array_row_i['cat_title'] = $global_array_cat[$catid]['title'];
  		}
  

  Tìm tiếp đoạn này (xem chi tiết)

  function detail_theme($news_contents, $array_keyword, $related_new_array, $related_array, $topic_array, $content_comment)
  {
    global $global_config, $module_info, $lang_module, $module_name, $module_file, $module_config, $lang_global, $user_info, $admin_info, $client_info;
  

  Chỗ global, ta thêm $global_array_cat vào, thành:

  function detail_theme($news_contents, $array_keyword, $related_new_array, $related_array, $topic_array, $content_comment)
  {
    global $global_config, $global_array_cat, $module_info, $lang_module, $module_name, $module_file, $module_config, $lang_global, $user_info, $admin_info, $client_info;
  

  Nhìn bên dưới có dòng

    $news_contents['addtime'] = nv_date('d/m/Y h:i:s', $news_contents['addtime']);
    $xtpl->assign('NEWSID', $news_contents['id']);
    $xtpl->assign('NEWSCHECKSS', $news_contents['newscheckss']);
  

  Thêm vào ngày phía dưới nó:

  	$news_contents['cat_link'] = $global_array_cat[$news_contents['catid']]['link'];
  	$news_contents['cat_title'] = $global_array_cat[$news_contents['catid']]['title'];
  

  Xong phần PHP.

  ----------------------

  Mở /themes/theme_dang_dung/modules/news/viewcat_page.tpl

  Tìm (Có 2 dòng như thế vậy )

  					<!-- END: comment -->
  

  Hãy tìm đủ cả 2 và thêm vào bên dưới

  <li><em class="fa fa-folder-o">&nbsp;</em> <a href="{CONTENT.cat_link}" title="{CONTENT.cat_title}">{CONTENT.cat_title}</a></li>

  Xong phần xem Chuyên mục.

   

  Mở /themes/theme_dang_dung/modules/news/detail.tpl

  Tìm:

  <span class="h5">{DETAIL.publtime}&nbsp;</span>

  Thêm vào dưới nó:

  <span class="h5"><em class="fa fa-folder-o">&nbsp;</em> <a href="{DETAIL.cat_link}" title="{DETAIL.cat_title}">{DETAIL.cat_title}</a></span>

  Xong.

   

  Đây là mẫu cơ bản. Ai thích đẹp hơn thì cứ táng vào TPL.

   

   

   
  Lần sửa cuối bởi bạn: 03/08/2016 06:17
 • Cảm ơn @anhyeuviolet nhiều nhé bạn!

  Mình tưởng đâu nó đơn giản trong file 

  /themes/theme_dang_dung/modules/news/detail.tpl

  thôi chứ

  Ai zè nó rắc rối vậy!

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Hihi, thì cũng chỉnh sửa cho nó chắc ăn chút đó mà ...

   
  phavaphu thích điều này.
 • Yamahayuv

  Yamahayuv zwusalmeltfqdxdGP zzusafme2ntkdkxGP

 • Yamahayuv

  Yamahayuv zwusalmeltfqdxdGP zzusafme2ntkdkxGP

  Lỗi page:

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

   

  "Lỗi" chỉ có thể do thao tác sai hoặc chỉnh sửa chưa đúng file.

  function viewcat_page_new($array_catpage, $array_cat_other, $generate_page)
  {
    global $site_mods, $global_array_cat, $module_name, $module_file, $module_upload, $lang_module, $module_config, $module_info, $catid, $page;
  
    $xtpl = new XTemplate('viewcat_page.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $module_info['template'] . '/modules/' . $module_file);
    $xtpl->assign('LANG', $lang_module);
    $xtpl->assign('IMGWIDTH1', $module_config[$module_name]['homewidth']);
  
    if ($catid > 0 and (($global_array_cat[$catid]['viewdescription'] and $page == 1) or $global_array_cat[$catid]['viewdescription'] == 2)) {
      $xtpl->assign('CONTENT', $global_array_cat[$catid]);
      if ($global_array_cat[$catid]['image']) {
        $xtpl->assign('HOMEIMG1', NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $global_array_cat[$catid]['image']);
        $xtpl->parse('main.viewdescription.image');
      }
      $xtpl->parse('main.viewdescription');
    }
  
    $a = 0;
    foreach ($array_catpage as $array_row_i) {
      $newday = $array_row_i['publtime'] + (86400 * $array_row_i['newday']);
      $array_row_i['publtime'] = nv_date('d/m/Y h:i:s A', $array_row_i['publtime']);
      $array_row_i['listcatid'] = explode(',', $array_row_i['listcatid']);
      $num_cat = sizeof($array_row_i['listcatid']);
  		if( !$catid){
  			$array_row_i['cat_link'] = $global_array_cat[$array_row_i['catid']]['link'];
  			$array_row_i['cat_title'] = $global_array_cat[$array_row_i['catid']]['title'];
  		}else{
  			$array_row_i['cat_link'] = $global_array_cat[$catid]['link'];
  			$array_row_i['cat_title'] = $global_array_cat[$catid]['title'];
  		}
      $n = 1;
      foreach ($array_row_i['listcatid'] as $listcatid) {
        $listcat = array( 'title' => $global_array_cat[$listcatid]['title'], "link" => $global_array_cat[$listcatid]['link'] );
        $xtpl->assign('CAT', $listcat);
        (($n < $num_cat) ? $xtpl->parse('main.viewcatloop.cat.comma') : '');
        $xtpl->parse('main.viewcatloop.cat');
        ++$n;
      }
      if ($a == 0) {
        $xtpl->clear_autoreset();
        $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);
  
        if (defined('NV_IS_MODADMIN')) {
          $xtpl->assign('ADMINLINK', nv_link_edit_page($array_row_i['id']) . " " . nv_link_delete_page($array_row_i['id']));
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.featured.adminlink');
        }
  
        if ($array_row_i['imghome'] != '') {
          $xtpl->assign('HOMEIMG1', $array_row_i['imghome']);
          $xtpl->assign('HOMEIMGALT1', ! empty($array_row_i['homeimgalt']) ? $array_row_i['homeimgalt'] : $array_row_i['title']);
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.featured.image');
        }
  
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.featured.newday');
        }
  
        if (isset($site_mods['comment']) and isset($module_config[$module_name]['activecomm']) and $module_config[$module_name]['activecomm']) {
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.featured.comment');
        }
  
        $xtpl->parse('main.viewcatloop.featured');
      } else {
        $xtpl->clear_autoreset();
        $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);
  
        if (defined('NV_IS_MODADMIN')) {
          $xtpl->assign('ADMINLINK', nv_link_edit_page($array_row_i['id']) . " " . nv_link_delete_page($array_row_i['id']));
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.news.adminlink');
        }
  
        if ($array_row_i['imghome'] != '') {
          $xtpl->assign('HOMEIMG1', $array_row_i['imghome']);
          $xtpl->assign('HOMEIMGALT1', ! empty($array_row_i['homeimgalt']) ? $array_row_i['homeimgalt'] : $array_row_i['title']);
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.news.image');
        }
  
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.news.newday');
        }
  
        if (isset($site_mods['comment']) and isset($module_config[$module_name]['activecomm']) and $module_config[$module_name]['activecomm']) {
          $xtpl->parse('main.viewcatloop.news.comment');
        }
  
        $xtpl->set_autoreset();
        $xtpl->parse('main.viewcatloop.news');
      }
      ++$a;
    }
    $xtpl->parse('main.viewcatloop');
  
    if (! empty($array_cat_other)) {
      $xtpl->assign('ORTHERNEWS', $lang_module['other']);
  
      foreach ($array_cat_other as $array_row_i) {
        $newday = $array_row_i['publtime'] + (86400 * $array_row_i['newday']);
        $array_row_i['publtime'] = nv_date("d/m/Y", $array_row_i['publtime']);
        $xtpl->assign('RELATED', $array_row_i);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.related.loop.newday');
        }
        $xtpl->parse('main.related.loop');
      }
  
      $xtpl->parse('main.related');
    }
  
    if (! empty($generate_page)) {
      $xtpl->assign('GENERATE_PAGE', $generate_page);
      $xtpl->parse('main.generate_page');
    }
  
    $xtpl->parse('main');
    return $xtpl->text('main');
  }
  

   

   

  Tệp đính kèm:

  • a.png
   a.png
   Dung lượng:
   307.89 KB
   Lượt xem:
   47
 • Anh siêu nhân quá :)))) i láp diu chịch chịch keke

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

   

  Biến thái quá. Thế có lỗi ko hử ?

   
 • E ko thấy lỗi gì cả  

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Đó ....

  Lỗi do người dùng nhé :))

   
 • Đại ca xem cho em cái js chưa :3 mai em xuất cho ng ta rồi hiu hiu.. ng ta đòi hiện 1 lần là em tịt đó :v

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Cập nhật 03/08/2016 => Hiển thị cả ở trang chủ thay vì chỉ chuyên mục.

  Ai bị lỗi khi xem trang chủ dạng danh sách thì xem cập nhật code bên trên là được.

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây