Full Script Chống Copy F12 Ctrl + U Các Kiểu Cho Mấy Bác

Thảo luận trong 'Coding' đăng bởi boiboi2016, 29/06/2016 22:52.

 • Proxxxing

  Proxxxing ProxxxingNF ProxxxingNF

  Chèn đoạn Script này vào giữa phần <header>  </header>

  Xài script khi bạn đã design xong web nhé nếu ko dễ bị ức chế lắm. :))

  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
  //Ctrl+U
  shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="/"});
  // ]]></script>
  <script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
  var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
  // ]]></script>
  <script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
  function killCopy(e){
  return false
  }
  function reEnable(){
  return true
  }
  document.onselectstart=new Function ("return false")
  if (window.sidebar){
  document.onmousedown=killCopy
  document.onclick=reEnable
  }
  // ]]></script>
  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
  document.onkeypress = function(event){
  event = (event || window.event);
  if(event.keyCode === 123){
  //alert('No F-12');
  return false;
  }
  };
  document.onmousedown = function(event){
  event = (event || window.event);
  if(event.keyCode === 123){
  //alert('No F-12');
  return false;
  }
  };
  document.onkeydown = function(event){
  event = (event || window.event);
  if(event.keyCode === 123){
  //alert('No F-12');
  return false;
  }
  };
  // ]]></script>

   

   
 • indecision có khi quên quên mình muốn copy mà bấm hoài ko dc. Tưởng chuột hay win có vấn đề. Buổi sơ khai gà con mình bị mấy lần. Giờ thành gà ác rồi cũng tạm ổn.

   
 • kka chỉ chống được dân gà thôi =))

   
 • Proxxxing

  Proxxxing ProxxxingNF ProxxxingNF

  hehe có đở hơn không mà bác :))

   
 • HenryNum

  HenryNum HenryNumCI HenryNumCI

  =)))) đã check => oki =)))

   
 • hongcam111222

  hongcam111222 Nguyen Hong Cam

  chèn nó vào cái file nào vậy ạ ?

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Sáng mai share tools chống cái này =]] 

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:55
 • Này thì chống nhé

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:55
  nbdat92 lybaotrong thích điều này.
 • Proxxxing

  Proxxxing ProxxxingNF ProxxxingNF

     

  Web ko xài Script thì chạy ntn bác :))

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:55
 • Proxxxing

  Proxxxing ProxxxingNF ProxxxingNF

   

  bạn mở file Header_only lên chèn nó vào dưới <head> nhé

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:54
 • hongcam111222

  hongcam111222 Nguyen Hong Cam

  Cám ơn ạ. Em hỏi vị trí để em chèn đoạn code khác thôi.

   
 • Proxxxing

  Proxxxing ProxxxingNF ProxxxingNF

   

  Script thì bạn chèn ở 2 vị trí 1 là <head> 2 là <footer> kể cả CSS củng vậy

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:54
 • MartinBoore

  MartinBoore MartinBooreQX MartinBooreQX


  cái file đó nó nằm đâu anh

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:54
 •  

  Các bác dùng Add Ons NoScript trên Firefox thì copy ảnh tuốt nhé !

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:54
 • Proxxxing

  Proxxxing ProxxxingNF ProxxxingNF

  Bạn vào thư mục " theme > layout > header_only.tpl " chèn đoạn trên vào phần <head> </head> là đc .

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 03/07/2016 13:54
 • Ai cứ chống ta cứ chép không chống cách nào cả, chỉ chống gà thôi

   
 • Thèn nào chống thì mình giải quyết theo cách của bác Tứ ở trên, khi xong công việc coppy mình lại thả nó ra thui!

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

 • Khiếp quá mấy bác chém chủ topic kinh quá

   
 • Cái addon kia thực chất là can thiệp vào chrome giống như cái hình mình chụp trong chrome hướng dẫn bên trên thôi :v

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây